Ukážky realizovaných projektov

Naše dokončené projekty hovoria za nás.

Izolovanie podzemných
častí stavby

Izolácia základov pozostáva z dvoch dôležitých častí.
 
Prvou je izolácia proti spodnej vode a zemnej vlhkosti nazývaná hydroizolácia.  
Druhou časťou je tepelná izolácia základov, ktorá je dôležitá pre udržanie teplého domova a tiež šetrenie na energiách.
    • dlhá životnosť (viac ako 50 rokov)
    • znížené energetické náklady
    • jednoduchá inštalácia bez použitia plameňa
    • ekologická
    • ohňuvzdorná

Renovácia plochej strechy na bytovke v obci Kolta


Pohostinstvo Slovenská liga v obci Kolta

Rekonštrukcia plochej strechy s SBS modifikovaným asfaltovým pásom. Horný povrch pásu je opatrený bridličným ochranným posypom.

Plochá strecha so spádovou izoláciou v Belgicku

Na budove bol na viacerých miestach zle vyspádovaný betónový poter tak sme museli použiť spádovú izoláciu aby sme dostali dažďovú vodu čo najefektívnejšie do odtokového kanáliku.

 

Rekonštrukcia plochej strechy na budove Slovenskej pošty v obci Kolta

Rekonštrukcia pochôdznej terasy na rodinnom dome

Odizolovanie parkovacieho domu a podzemnej garáže v Bratislavskom kraji

Športová hala s trapézovou strechou so zateplením a hydroizoláciou

Novostavba bytových jednotiek

Hydroizolácie pochôdznych terás so zateplením.

 
Získať cenovú ponuku